Privacy statement

PRIVACY STATEMENT
De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze (potentiële) klanten, relaties en bezoekers van onze website is voor ons zeer belangrijk. Klinkers Interieurbouw behandelt en beveiligt deze persoonlijke gegevensdaarom zo zorgvuldig mogelijk. Uiteraard houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hier leggen wij u uit waarom we bepaalde informatie verzamelen, hoe we uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden we informatie aan u of anderen verstrekken.

DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd en we hebben procedures om informatie over klanten, relaties en bezoekers aan onze website nauwkeurig, actueel en compleet te houden.
Gegevens die opgeslagen worden zijn naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Dit kan een bedrijf betreffen maar ook een particulier.

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS
Bij de aanvraag voor een offerte vragen wij om uw persoonsgegevens c.q. bedrijfsgegevens. (Ook bedrijfsgegevens kunnen herleidbaar zijn tot een individueel persoon). De verstrekte gegevens worden gebruiktvoor de afhandeling van uw aanvraag, het uitvoeren van de opdracht en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten die onze bedrijfsvoering ondersteunen, zoals u te informeren over andere door ons geleverde producten en diensten, acties etc. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

WAT ZIJN UW RECHTEN
Als u geen prijs stelt op informatie over andere producten en diensten, kunt u ons dat laten weten via ons contactformulier. Dan zullen wij u hierover niet meer benaderen. Ook wanneer u wenst dat uw gegevens niet langer door Klinkers Interieurbouw gebruikt c.q. bewaard worden, kunt u dit kenbaar maken via ons contactformulier.

AAN WIE WORDEN GEGEVENS VERSTREKT?
Als u ons vraagt om een opgave van uw bij ons opgeslagen gegevens, verstrekken wij deze alleen als wij voldoende zeker zijn van uw identiteit. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder uw toestemming. Mochten de door ons opgeslagen gegevens niet correct zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen.
Dit verzoek kunt u indienen via ons contactformulier.

KLACHTEN
Een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan de frontdesk van Klinkers Interieurbouw. Dit kan via het contactformulier op de website of via het e-mail adres info@klinkers.nl.

WIJZIGINGEN
Het is mogelijk dat deze privacyverklaring wordt gewijzigd op deze pagina treft u de meest actuele versie aan.